Αποτυχημένη Πληρωμή

Η Συναλλαγή με την πιστωτική σας κάρτα δεν ήταν εφικτή.

Συνήθεις λόγοι μη πραγματοποίησης της συναλλαγής:

  1. Λανθασμένη καταχώριση των στοιχείων της κάρτας σας.
  2. Υπέρβαση του πιστωτικού ορίου της κάρτας σας.
  3. Χαμηλή ποιότητα της σύνδεσης σας με το internet
  4. Ξαφνική διακοπή της σύνδεσης σας με το internet